Wycieczka do ,,Doliny Żabnika”

Wycieczka do ,,Doliny Żabnika”

6 listopada 2023 r., w ramach realizacji programu edukacji ekologicznej „Przedszkolak Małym Ekologiem”, dzieci z grupy Jeżyków i Biedronek uczestniczyły w wycieczce autokarowej do Rezerwatu Przyrody „Doliny Żabnika”, który położony jest we wschodniej części Jaworzna, w dzielnicy Ciężkowice. Wśród kilkuset przedstawicieli flory znajdują się tam rzadkie i zagrożone rośliny torfowiskowe, szuwarowe i wodne, zarówno nizinne, jak i górskie, z których kilkadziesiąt jest prawnie chronionych. Takie nagromadzenie i różnorodność zarówno flory, jak i fauny czynią z tego terenu obiekt nie tylko ciekawy, ale i unikatowy. Naszym przewodnikiem w czasie wycieczki był Przyjaciel Przedszkola Pan leśniczy – Jerzy Siewiorek. Oprowadził nas po rezerwacie oraz udzielił cennej lekcji naszym wychowankom, wzbogacając ich widzę dotyczącą przyrody. Dzieci dowiedziały się, jak należy zachowywać się w rezerwacie, a także miały okazję zobaczyć kaczki, żuka, grzyby, żerowisko dzików, nory i dziuple zwierząt, wspaniałą roślinność oraz posłuchać śpiewu ptaków. Przedszkolaki z wielkim entuzjazmem pokonywały leśne ścieżki, podziwiając piękno przyrody. Na zakończenie dzieci podziękowały panu Jerzemu za poświęcony czas, wręczając mu własnoręcznie wykonany podarunek.

Katarzyna Kalita

Skip to content