Zadania dydaktyczno-wychowawcze w grupie Wiewiórki

Zadania dydaktyczno-wychowawcze w grupie Wiewiórki

Zadania dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc marzec w grupie „Wiewiórek”

TEMATYKA:  „W marcu jak w garncu”,  „Dbamy o zdrowie na przedwiośniu”, „Nadchodzi  wiosna”,  „W gospodarstwie”, „Zabawy w teatr”.

Cele edukacyjne:

Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.

Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie suwaków, zapinanie butów.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku;

Nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla przedwiośnia i wiosny. Witaminy w doniczce.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu w ogrodzie przedszkolnym.

Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech jakościowych    (kształtu, wielkości, koloru, grubości)

Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.

Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych  ( dopełnianie, ujmowanie)

Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym .

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich, urządzamy przedstawienie.

Kształtowanie umiejętności wyklaskiwania sylab w słowach.

Nauka piosenek i pląsów. Wdrażanie do udziału w zabawach kołowych, muzyczno-rytmicznych przy piosenkach i utworach muzycznych.

Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie przedszkolnym, w trakcie spacerów. Tworzenie prac plastycznych zgodnych z omawianym tematem kompleksowym.

Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szufladach indywidualnych. Poznanie  pożytecznych zwierząt w gospodarstwie.  Zestawy ćwiczeń porannych. Zestawy ćwiczeń gimnastycznych.

EDUKACJA  EKOLOGICZNA:                                                                                                                                                           

Codzienny pobyt na świeżym powietrzu. Znalezienie budek lęgowych w lasku św. Franciszka i ogrodzie, obserwacja ptaków. Czy powietrze istnieje – doświadczenia. Nie pal przy mnie papierosów. Zanieczyszczone powietrze. Smog co to?  Korzystanie z kącika wody mineralnej w sali.   

Wiosna w kąciku przyrody, sianie ziół, warzyw, sadzenie  kwiatów.  Przeprowadzanie przyrodniczych obserwacji i doświadczeń w kąciku przyrody i w ogrodzie przedszkolnym.                                                                                                                                                                                

SYTUACJE  EDUKACYJNE:                                                                                                                                                        

Powitanie wiosny – ekologiczne topienie Marzanny 21.03.2023r.    

Teatrzyki  02.03.2023r.  „Złote dukaty”,  27.03.2023r.  „Czerwony Kapturek” 

Opracowanie: Aleksandra Głowacz

Skip to content