Zadania dydaktyczno-wychowawcze w grupie Wiewiórki

Zadania dydaktyczno-wychowawcze w grupie Wiewiórki

Zadania dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc luty grupa „Wiewiórki”

Tematyka kompleksowa:                                                                                           
W lodowej krainie. Czy w lodowej krainie jest zimno? Kto mieszka w lodowej krainie ?

Zwierzęta egzotyczne. Zwierzęta w dżungli. Zoo – drugi dom zwierząt.                                                                                                              

W kosmosie. Planety dalekie i bliskie. Słońce i księżyc.                                                                                                                             

Bajki i baśnie. Dobre uczynki. Bohaterowie bajek.

 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki  w przestrzeni, wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
 • kształtowanie umiejętności liczenia do 5; operowanie liczebnikami, głównymi i porządkowymi;
 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabaw ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie;
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • kształcenie sprawności manualnej i inwencji twórczej dzieci podczas zajęć plastycznych;
 • stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji poprzez powitanki;
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem;
 • wdrażanie do samodzielności poprzez przygotowanie stolików do zajęć, sprzątanie po zabawie, zajęciach, doskonalenie samodzielnego ubieranie się i rozbierania podczas wyjść na spacery;
 • ćwiczenia poranne; ćwiczenia gimnastyczne;

Edukacja ekologiczna: codzienny pobyt na świeżym powietrzu – zabawy ruchowe  w ogrodzie przedszkolnym, spacery w okolicy przedszkola.          Wprowadzenie pojęć: szacunek do przyrodyotwartość; dokarmianie ptaków w karmniku;

Zakładanie hodowli fasoli, cebuli, systematyczna obserwacja, poznanie budowy (korzeń, łodyga, liście, kwiat…) 

Sytuacje edukacyjne: 15.02.2023r. Teatrzyk „Zdrowe odżywianie” część II                                       

23.02.2023r. Spotkanie z pracownikami kolei

Opracowanie Aleksandra Głowacz

 

 

Opracowanie: Aleksandra Głowacz

 

                                                                                                                   

 

                                                        

Skip to content