Zadania dydaktyczno – wychowawcze Grupa Biedronki

Zadania dydaktyczno – wychowawcze Grupa Biedronki

Zadania dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc marzec w grupie „Biedronek”

Tematyka kompleksowa:

 1. Bajki i baśnie.                                            (27.02 – 03.03.2023)
 2. Marcowa pogoda. Woda źródło życia.      (06 – 10.03.2023)
 3. Dbamy o zdrowie na przedwiośniu.          (13 – 17.03.2023)
 4. Nadchodzi wiosna.                                     (20 – 24.03.2023)
 5. W gospodarstwie.                                      (27 – 31.03.2023)

Cele ogólne:

 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych;
 • zapoznanie dzieci ze znaczeniem książki w życiu człowieka, wdrażanie dzieci do właściwego dbania o książki;
 • zapoznanie dzieci z różnymi rodzajami książek /przyrodnicze, historyczne, fantastyczne, biografie/autobiografie, pamiętniki, poradniki, naukowe, przygodowe, bajki/;
 • obserwacja zmiana zachodzący w przyrodzie wczesną wiosną, dzielenie się obserwacjami dostrzeganie zmian charakterystycznych dla danej pory roku, utrwalenie wiadomości na temat zwiastunów wiosny;
 • wzbudzenie w dzieciach zainteresowań zjawiskami przyrodniczymi;
 • rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody wiosną; poszerzenie wiadomości nt wiosennych kwiatów;
 • zapoznanie z budową i warunkami rozwoju roślin; zachęcanie do hodowli i obserwowania  rozwoju roślin;
 • rozumienie konieczności dostosowania ubioru do panujących warunków atmosferycznych;
 • uświadomienie, że należy o zdrowie dbać poprzez zdrowe odżywianie, ruch na świeżym powietrzu i ćwiczenia,  dbanie o higienę osobistą i czystość otoczenia;
 • wzbogacenie wiedzy dzieci na temat zwierząt hodowanych w gospodarstwie wiejskim;
 • zapoznanie  z pochodzeniem niektórych produktów spożywczych;
 • doskonalenie stabilności lateralnej poprzez ćwiczenia graficzne;
 • doskonalenie funkcji językowych, zachęcanie do wypowiedzi wielozdaniowych;
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej;
 • doskonalenie płynności i elastyczności w zakresie motoryki małej;
 • zapoznanie ze znakiem graficznym litery g, G; c, C; j, J; ł, Ł literą drukowaną i pisaną, wielką i małą;
 • określenie głosek g, c, j, ł  jako spółgłosek;
 • doskonalenie słuchu fonematycznego,  analizy i syntezy słuchowej oraz umiejętności czytania;
 • zapoznanie z liczbą 9 w aspekcie kardynalnym i porządkowym; rozwijanie myślenia matematycznego;
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania;
 • kształtowanie pojęcia mierzenia objętości, ćwiczenia w porównywaniu objętości: więcej, mniej, tyle samo;
 • doskonalenie umiejętności gry na wybranych instrumentach;
 • rozwijanie inwencji twórczej;
 • doskonalenie ogólnej sprawności fizycznej na torze przeszkód;
 • kształtowanie prawidłowej postawy ciała;
 • zwrócenie uwagi na uprzejme i kulturalne zwracanie się do siebie.

Edukacja ekologiczna: Realizacja tematu: woda- źródło życia

 • nabywanie przeświadczenia o ważności spacerów dla zdrowia, jako jednego ze sposobów nabywania odporności na choroby;
 • zapoznanie ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie;
 • poznanie właściwości wody na podstawie eksperymentów (rozpuszczalność ciał w wodzie);
 • uświadomienie znaczenia wody w życiu człowieka;
 • rozumienie przez dzieci konieczności oszczędzania wody;
 • wyjaśnienie przyczyn niektórych zanieczyszczeń wody (np. fabryczne, fekalia itp.) oraz ich wpływ na zdrowie człowieka, roślin i zwierząt.

Sytuacje edukacyjne:

02.03.2023 – Teatrzyk „Skrzat” – „Złote dukaty”

08.03.2023 – Dzień Kobiet

22.03.2023 – Pierwszy Dzień Wiosny. Topienie Marzanny

27.03.2023 – Teatrzyk „Blaszany bębenek” – „Czerwony kapturek”

Opracowała: Alicja Szlachcic

Skip to content