Zadania dydaktyczno – wychowawcze Grupa Biedronki

Zadania dydaktyczno – wychowawcze Grupa Biedronki

Zadania dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc styczeń w grupie „Biedronek”

Tematyka kompleksowa:

1. Witamy Nowy Rok.                    (02 – 05.01.2023)

2. Zwierzęta zimą.                         (09 – 13.01.2023)

3. Kocham babcię i dziadka.         (16 – 20.01.2023)

4. Karnawał.                                   (23 – 27.01.2023)

 

Cele ogólne:

 • zapoznanie z tradycją sylwestrową i noworoczną;
 • utrwalenie świadomości cykliczności pór roku i symboli z nimi związanych;
 • utrwalenie nazw i kolejności występowania po sobie dni tygodnia;
 • zapoznanie z nazwami miesięcy w roku i kolejnością ich występowania po sobie;
 • kształcenie umiejętności przyporządkowania miesięcy do odpowiednich pór roku;
 • wprowadzenie do posługiwania się zegarkiem;
 • zapoznanie z pracą zegarmistrza, różnymi rodzajami zegarów;
 • utrwalenie wiadomości nt. życia zwierząt zimą oraz sposobów niesienia im pomocy;
 • wzbudzanie szacunku do osób starszych;
 • kształtowanie wrażliwości na potrzeby osób starszych;
 • doskonalenie umiejętności składania życzeń;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat karnawału;
 • rozwijanie umiejętności tanecznych;
 • integracja grupy podczas imprezy karnawałowej;
 • wprowadzenie liczby i cyfry7 w kontekście dni tygodnia;
 • wdrażanie do posługiwanie się liczbami w aspekcie porządkowym i kardynalnym;
 • poszerzenie kompetencji matematycznych podczas przeliczania i rozwiązywania działań matematycznych;
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu;
 • wprowadzenie litery B, b drukowanej i pisanej;
 • kształcenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej;
 • doskonalenie techniki czytania;
 • zwrócenie uwagi na prawidłowy kierunek kreślenia liter.

Edukacja ekologiczna:

 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu – hartowanie.
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych szczególnie zwierzętami i opieką nad nimi, gromadzenie pokarmu w kąciku przyrody.
 • Regularne dokarmianie ptaków.

Ważne sytuacje edukacyjne:

 • 18.01.2023 – Teatrzyk „Zdrowe odżywianie” cz. I „Basia i Kasia”.
 • 20.01.2023 – Opłatek Baliński.
 • 23.01.2023 – Dzień Babci i Dziadka.
 • 26.01.2023 – Bal karnawałowy.

.

Opracowała Alicja Szlachcic

                                                                             

 

Skip to content