Zadania dydaktyczno-wychowawcze w grupie Wiewiórki