1 2 3 4

Drodzy rodzice

Poniżej dostępny jest link do pobrania dokumentu:

UPOWAŻNIENIE

04.05.2020

Zgodnie z zapowiedziami Premiera od 6 maja ponownie mogą zostać otwarte przedszkola oraz żłobki. Przy czym kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa zostały pozostawione dyrektorom przedszkoli i samorządom. Dlatego po zapoznaniu się z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej, wspólnie z dyrektorami jednostek zdecydowaliśmy, że otwarcie gminnych przedszkoli i żłobka nastąpi 18 maja br.

Do tego czasu zostaną przeprowadzone na tych obiektach niezbędne przeglądy sanitarne i bhp oraz opracowane wewnętrzne procedury postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19. Ponadto, by zapewnić bezpieczeństwo sanitarne dzieciom i opiekunom, usuniemy przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować. Musimy również zadbać o zorganizowanie bezpiecznego żywienia.

W tym czasie wszystkie przedszkola i żłobek zostaną odpowiednio zdezynfekowane i wyposażone w środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania oraz w indywidualne środki ochrony osobistej dla pracowników.
Wszystkie działania związane z przygotowaniem jednostek do objęcia opieką naszych najmłodszych mieszkańców skonsultujemy z Wojewódzkim Konsultantem ds. Chorób Zakaźnych oraz Sanepidem.

Przy podejmowaniu każdej decyzji będziemy kierować się najważniejszym dla nas celem, jakim jest ochrona zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa dzieci oraz pracowników.

 


Szanowni Rodzice


Informuję, że za zgodą organu prowadzącego, podjęłam decyzję o ponownym uruchomieniu przedszkola od dnia 18.05.2020r.
Godziny pracy przedszkola zostaną ustalone na podstawie złożonych przez Państwa deklaracji, jednak nie będą one dłuższe od dotychczas obowiązujących. W tym czasie przedszkole będzie pełnić głównie funkcję opiekuńczą.
Rodzice, którzy chcą aby ich dziecko ponownie uczęszczało do przedszkola powinni złożyć do dnia 13 05.2020 – do godz.14.00 stosowną deklarację i oświadczenia.


Druki deklaracji i oświadczeń są dostępne na stronie internetowej przedszkola przedszkolebalin.jaw.pl. Komplet dokumentów (druk 1,2,3) należy złożyć do skrzynki pocztowej znajdującej się na płocie przedszkola przy bramce a w przypadku braku takich możliwości po wypełnieniu i podpisaniu dokumentów, należy je zeskanować i przesłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Liczba miejsc w przedszkolu będzie ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i organu prowadzącego. Szczegółowa organizacja pracy przedszkola zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci. Kolejność przyjęcia dzieci zostanie dokonana na podstawie sumy uzyskanej liczby punktów za spełnienie ustalonych poniżej kryteriów.


O ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola zostaną Państwo powiadomieni przez dyrektora, najpóźniej do dnia 14.05.2020r. drogą mailową lub telefonicznie.


Ze względu na ograniczania wprowadzone przez Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące maksymalnej liczby dzieci w grupie, przy założeniu minimalnej powierzchni na dziecko i opiekuna wynoszącej 4 m2, do ustalenia kolejności przyjęć wprowadza się następujące kryteria:


1. KRYTERIA PIERWSZEŃSTWA
1) oboje rodzice pracują-wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem pozostającym w domu (kryterium stosuje się również do pracującego rodzica, samotnie wychowującego dziecko)- 10 punktów;
2) przynajmniej jeden z rodziców wykonuje pracę:
a) w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – 5 punktów;
b) w służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – 5 punktów;
c) w handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – 5 punktów.


2. KRYTERIA DODATKOWE
1) dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niepełnosprawności – 2 punkty;
2) dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci w wieku szkolnym) – 2 punkty;
3) dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo– 2 punkty;
4) dziecko wychowywane jest przez niepełnosprawnego rodzica/rodziców– 2 punkty;
5) dziecko objęte jest pieczą zastępczą – 2 punkty.
W czasie pracy przedszkola będzie obowiązywał rygor sanitarny (m.in. z sal zabaw zostaną usunięte dywany i wszystkie niemożliwe do dezynfekcji sprzęty, ilość zabawek dostępnych dla dzieci będzie znacznie ograniczona, dzieci nie mogą przynosić żadnych swoich przedmiotów do przedszkola ani nie mogą wynosić wykonanych rysunków i prac), jak również szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w przedszkolu (dzieci będą odbierane/oddawane rodzicom przy drzwiach wejściowych do przedszkola).


Na terenie szatni będzie mogło przebywać tylko 1 dziecko. Przy wejściu do przedszkola każde dziecko będzie miało mierzoną temperaturę. Przy temperaturze od 37 0C dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.
Procedury umieszczone są na stronie internetowej przedszkola. Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi i ich przestrzegania. Szanowni Rodzice, podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczych w przedszkolu w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania na terenie przedszkola, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.

Jednocześnie zapewniam, że zrobimy wszystko, aby taka sytuacja nie miała miejsca.

Z poważaniem Jolanta Głowacz Dyrektor Przedszkola

W związku z umożliwieniem otwarcia od 6 maja 2020 r. przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz form opieki nad dziećmi do lat 3 informujemy, iż analizujemy możliwość ponownego otwarcia przedszkoli i żłobków. Wymaga to od nas zastosowania szczególnych środków bezpieczeństwa mających na celu ochronę zdrowia dzieci i pracowników. Pełną informację w tym zakresie przekażemy Państwu po weekendzie majowym.

Copyright © 2021 Przedszkole Samorządowe im. św. Franciszka - patrona ekologów w Balinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.