1 2 3 4

List do Rodziców i Dzieci

Rok przedszkolny 2019/2020 zakończony! Był szczególny nie tylko dlatego, że  to dwudziesty ósmy rok mojego kierowania przedszkolem, ale również dlatego, że był to rok,  w którym zmagaliśmy się z pandemią koronawirusa. A mimo to rok bardzo owocny w każdej dziedzinie naszej działalności. Dokonując analizy  zadań planu pracy przedszkola, mogę stwierdzić jego bardzo dobrą realizację. 

Czytaj więcej...

Rekrutacja na dyżur wakacyjny

INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA REKRUTACJI DZIECI NA DYŻUR WAKACYJNY W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM IM. ŚW. FRANCISZKA-PATRONA EKOLOGÓW W BALINIE


Szanowni Rodzice


Informuję, że w dniach od 29.06.2020r. do 17.07.2020r. Przedszkole Samorządowe im. św. Franciszka-patrona ekologów będzie pełniło dyżur wakacyjny.
Rekrutacja do Przedszkola w okresie dyżuru wakacyjnego obejmuje wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkoli Samorządowych na terenie Gminy Chrzanów.


Wnioski o przyjęcie na dyżur wakacyjny należy składać w terminie od 01.06.2020r. do 15.06.2020r. do godz. 12:00, do skrzynki znajdującej się przy bramce do przedszkola.

 

Czytaj więcej...

Informacja dla Rodziców

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZESZCZAJĄCYCH NA ZAJĘCIA REWALIDACYJNE W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM IM. ŚW. FRANCISZKA-PATRONA EKOLOGÓW W BALINIE


Szanowni Rodzice


Informuję, że w uzgodnieniu z organem prowadzącym, pod warunkiem uzyskania oświadczeń rodziców dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego podjęłam decyzję o możliwości ponownego uruchomienia tych zajęć prowadzonych bezpośrednio z dzieckiem, na terenie przedszkola od dnia 1 czerwca 2020r.


Godziny zajęć rewalidacyjnych, których rodzice wyrażą zgodę na ich uczestnictwo w przedszkolu, w okresie epidemicznym zostaną ustalone indywidualnie przez specjalistów prowadzących zajęcia.


Rodzice, którzy chcą aby ich dziecko ponownie uczęszczało do przedszkola na zajęcia rewalidacyjne powinni złożyć
od dnia 28.05.2020 do dnia 29.05.2020r – do godz. 10.00 stosowne oświadczenie.


Druk oświadczenia o organizacji zajęć rewalidacyjnych jest dostępny na stronie internetowej przedszkola: https://przedszkolebalin.jaw.pl/ dokument należy złożyć do skrzynki pocztowej znajdującej się przy bramce do budynku przedszkola.
Warunki prowadzenia zajęć są dostosowane do wytycznych organu prowadzącego oraz zgodne z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego.


O decyzji przyjęcia dziecka do przedszkola na zajęcia rewalidacyjne zostaną Państwo powiadomieni przez dyrektora, w dniu 29.05.2020r. do godz.12.00 drogą mailową lub telefonicznie.


Ze względu na ograniczenia wprowadzone przez Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące maksymalnej liczby dzieci na zajęciach, przy założeniu minimalnej powierzchni na dziecko i specjalistę wynoszącej 4 m2, zajęcia będą odbywać się indywidualnie, bez obecności rodzica.
Dzieci, których rodzice nie złożą oświadczenia o organizację zajęć rewalidacyjnych w okresie epidemicznym – będą miały w miarę możliwości nadal organizowane zajęcia w sposób zdalny, za pomocą dostępnych komunikatorów lub online
( zgodnie z ustaleniami i możliwościami specjalistów, rodziców i dzieci).


W czasie zajęć rewalidacyjnych, prowadzonych w przedszkolu będzie obowiązywał rygor sanitarny (m.in. z sali zostaną usunięte dywany i wszystkie niemożliwe do dezynfekcji sprzęty, ilość pomocy dydaktycznych, dostępnych dla dzieci będzie znacznie ograniczona, dzieci nie mogą przynosić na zajęcia żadnych swoich przedmiotów ani nie mogą wynosić wykonanych zadań i prac) oraz szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci z zajęć (dzieci będą odbierane/oddawane rodzicom przy drzwiach wejściowych do przedszkola).


Przy wejściu do przedszkola każde dziecko będzie miało mierzoną temperaturę. Przy temperaturze od 37 0C dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola na zajęcia.


Procedury umieszczone są na stronie internetowej przedszkola. Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi i ich przestrzegania.

Szanowni Rodzice, podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć rewalidacyjnych w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania na terenie przedszkola, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny. Jednocześnie zapewniam, że zrobimy wszystko, aby taka sytuacja nie miała miejsca.

Z poważaniem

Jolanta Głowacz

Dyrektor Przedszkola

Copyright © 2021 Przedszkole Samorządowe im. św. Franciszka - patrona ekologów w Balinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.