1 2 3 4

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ GRUPA "BIEDRONKI"

 

Tematyka kompleksowa:
1. Wesołe przedszkolaki. Kodeks przedszkolaka.

2. Wakacyjne wspomnienia. Segregacja śmieci.  
3. W mojej miejscowości. Znam swój adres. Na ulicy.
4. Jestem bezpieczny. Policjant , strażak, ratownik.                                                      
5.  Dary jesieni. Św.  Franciszek  - patron ekologów.


Cele ogólne:                                                                                                                
Rozumienie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współdziałania w grupie.
Kodeks przedszkolaka. Ustalenie zasad bezpiecznego zachowania w sali, ogrodzie i na ulicy.
Dbanie o wspólny sprzęt i zabawki oraz zachowanie porządku w otoczeniu.
Ćwiczenie słuchu fonematycznego i analizy słuchowej. Globalne odczytywanie wyrazów.
Graficzne poznanie swojego imienia. Nazywanie podstawowych figur geometrycznych.
Kreślenie linii prostych w różnych kierunkach.
Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów wg trzech cech (wielkości, koloru i kształtu).                                                                                 

Poznawanie i utrwalanie zasad ruch drogowego, bezpieczeństwo na ulicy. Znaczenie pracy policjanta, strażaka, ratownika.

Obserwowanie zmian zachodzących w pogodzie jesienią. Dary jesieni z ogrodu i sadu.


Edukacja ekologiczna:                                                                                                                                  
Recykling : poznaje sposób produkcji papieru, pojęcie makulatura, rozpoznaje symbol recyklingu, dowiaduje się o konkursie zbiórki makulatury i puszek, potrafi segregować śmieci, wie że należy używać siatek wielokrotnego użycia nie reklamówek, wie jak przebiega recykling ze złomu.                                                                               

Św. Franciszek: budzenie zainteresowania postacią i epizodami z życia patrona ekologów, wyjaśnienie pojęcia ekolog i dlaczego św. Franciszek jest patronem ekologów, zachęcenie do tworzenia kącika św. Franciszka w Sali.
Sytuacje edukacyjne: Teatrzyk „Między nami krasnalami” 10.09.(poniedz.) Akcja sprzątania świata 21.09. (piątek)   


                                                                           Opracowanie: Aleksandra Głowacz 

 

 

 

Copyright © 2018 Przedszkole Samorządowe im. św. Franciszka - patrona ekologów w Balinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.