1 2 3 4

O nas

Upoważnienie do odbioru

Bardzo prosimy wszystkich rodziców o oddanie wypełnionego upoważnienia dotyczącego odbioru dziecka z przedszkola w dniu 3.09.2018.

Dokument należy przekazać wychowawcom grup

Wzór oświadczenia o odbiorze dziecka z przedszkola

Pożegnanie z dzieckiem

Zaproszenie na zebranie

ZAPROSZENIE

DYREKTOR PRZEDSZKOLA SERDECZNIE ZAPRASZA

RODZICÓW NA ZABRANIE OGÓLNE

DNIA 28.06.2018 R. O GODZ.1700

Porządek spotkania:

1/Powitanie zebranych.

2/Zapoznanie Rodziców z wynikami ewaluacji wewnętrznej. 4/Analiza Planu Pracy Przedszkola za rok szkolny 2017/2018 wnioski na kolejny rok.

5/Sprawozdanie z realizacji Planu Pracy oraz Planu Finansowego Rady Rodziców za rok szkolny 2017/2018.

6/Podziękowania Rodzicom za całoroczną współpracę-wręczenie dyplomów.

7/Spotkania Wychowawców z Rodzicami w grupach:

podsumowanie całorocznej diagnozy pedagogicznej- wnioski na kolejny rok.

8/Indywidualne spotkania Rodziców z Dyrektorem w kancelarii- uwagi i wnioski o działalności placówki.

Podczas spotkania Rodzice będą mogli obejrzeć

Kroniki Przedszkola.

SERDECZNIE ZAPRASZAM NA SPOTKANIE

Jolanta Głowacz

Klauzula Informacyjna RODO

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe im. św. Franciszka – patrona ekologów w Balinie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 7, 32 – 500 Chrzanów


2. Przedszkole wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych – z którym można skontaktować się poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka.


3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.


5. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.


6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).


7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


8. Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą: Zespół Ekonomiczo – Administracyjny  Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie Urząd Gminy Chrzanów, Kuratorium Oświaty, MEN


9. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.


10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.

 

Zaproszenie na zakończenie roku

Podkategorie

Copyright © 2018 Przedszkole Samorządowe im. św. Franciszka - patrona ekologów w Balinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.