1 2 3 4

ZAPROSZENIE NA PIERWSZE SPOTKANIE Z RODZICAMI

DYREKTOR PRZEDSZKOLA SERDECZNIE ZAPRASZA RODZICÓW NA ZABRANIE OGÓLNE

DNIA 08.09.2016 r. o godz. 1700

 

Porządek spotkania:

  1. Powitanie zebranych.
  2. Przedstawienie kadry pedagogicznej.
  3. Omówienie spraw związanych z odpłatnością za żywienie i pobyt dzieci w przedszkolu.
  4. Ustalenie kwoty wpłaty na Radę Rodziców.
  5. Zapoznanie rodziców ze Statutem Przedszkola i Regulaminem oraz Procedurami dotyczącymi przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
  6. Omówienie  Planu Pracy Przedszkola  na rok szkolny 2016/2017

- plan współpracy z rodzicami,

- plan współpracy ze środowiskiem,

- plan współpracy ze szkołą,

- plan zajęć dodatkowych,

- plan seansów fotograficznych,

- plan wycieczek,

- plan konkursów,

- plan teatrzyków,

- plan profilaktyki zdrowotnej,

- plan tradycji przedszkola,( uroczystości) .

  1. Omówienie organizacji tygodnia patrona .
  2. Spotkania Wychowawców z Rodzicami w grupach:

- wybór przedstawicieli grup do Rady Rodziców;

- ustalenie wpłaty na pomoce papiernicze i piśmiennicze,

- zapoznanie ze standardami osiągnięć dzieci/ podstawa programowa/,

- zapoznanie rodziców z planem pracy dydaktyczno-wychowawczej na najbliższy miesiąc itp.

  1. Indywidualne spotkania Rodziców z Dyrektorem w kancelarii- uwagi i wnioski o działalności placówki.

 

Podczas spotkania Rodzice będą mogli obejrzeć

KRONIKI PRZEDSZKOLA.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY W NOWYM ROKU SZKOLNYM!

 

Jolanta Głowacz

Informacja dla Rodziców Dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2016/2017

1/Rodzice proszeni są  o wypełnienie oświadczenia o odbiorze i przedłożenie go nauczycielom w pierwszym dniu przyjścia dziecka do Przedszkola. ( zał. do karty zapisu dziecka do przedszkola).
2/Rodzice proszeni są  o dostarczenie do intendenta danych   :
a/ miejsce urodzenia dziecka,
b/ nr dowodu osobistego i nr pesel MATKI
c/ nr dowodu osobistego i nr pesel OJCA
w/w dane są niezbędna do zawarcia umowy o korzystanie ze świadczeń przedszkola.

Dziecko powinno posiadać:

1.    Aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia dostarczone do wychowawcy w pierwszym dniu przyjścia dziecka do przedszkola.
2.    Pantofle na podgumowanym spodzie.
3.    Worek płócienny ze strojem do ćwiczeń gimnastycznych (podkoszulek i spodenki ).
4.    Kubek i  szczoteczkę do zębów.
5.    Materiały papiernicze, piśmiennicze oraz pastę do zębów  i  chusteczki  higieniczne zakupuje wychowawca  w uzgodnieniu z rodzicami na pierwszym zebraniu  grupowym we wrześniu.
6.    Dzieci z grupy „ Wiewiórek” , które leżakują: pidżamę + poduszkę z powleczką.


Wszystkie przyniesione do Przedszkola przedmioty należy podpisać.


Serdecznie zapraszam  Przedszkolaków do przedszkola
od 1  września 2016 r. .
Przyprowadzanie w godzinach od  6.00 do 8.15.

PRZEDSZKOLE CZEKA NA WAS!

 

oświadczenie o odbiorze dziecka

Dyrektor Przedszkola
Jolanta Głowacz


Zaproszenie Spotkania Adaptacyjne

Dyrektor Przedszkola serdecznie zaprasza na

 „Spotkania Adaptacyjne dla Dzieci nowoprzyjętych na rok szkolny 2016/2017”

które odbędą  się w  dniach:

1/  12.07.2016 r.     o godz.    15.00-16.30

Spotkanie informacyjne dyrektora i wychowawców  z  rodzicami.

- zwiedzanie przedszkola- dzieci poznają pomieszczenia przedszkola,
-  zabawy dowolne dziecka w grupie, pod opieką nauczycielki,
- Rodzice poznają zasady funkcjonowania przedszkola, rozkład dnia, normy obowiązujące w grupie, procedury obowiązujące rodzica.

 
2/  19.07.2016r.    o godz.     10.30-11.30

Wspólne zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
- zabawy w piaskownicy,
- korzystanie ze sprzętu ogrodowego,
- poznanie zasad bezpiecznej i zgodnej zabawy w ogrodzie,
- gry i zabawy sportowo-ruchowe: "Toczenie obręczy", "Gra w piłkę   nożną", "Rzut woreczkiem do celu" itp.

PRZEDSZKOLE CZEKA NA WAS!

 

Dyrektor Przedszkola

Jolanta Głowacz

Zaproszenie na zebranie

ZAPROSZENIE

DYREKTOR PRZEDSZKOLA SERDECZNIE ZAPRASZA

RODZICÓW NA ZABRANIE OGÓLNE

 

DNIA 07.06.2016 r. o godz. 1700

Porządek spotkania:

1/Powitanie zebranych.

2/ Wykład Pani mgr psycholog-seksuolog Marii Szreter-Zając

 „Zły dotyk”.

3/Analiza  realizacji Planu Pracy Przedszkola oraz ewaluacji wewnętrznej  za rok szkolny 2015/2016.- wnioski na nowy rok szkolny.

4/Sprawozdanie z realizacji Planu Pracy oraz Planu Finansowego Rady Rodziców za rok szkolny 2015/2016.

5/Podziękowania Rodzicom za całoroczną współpracę-wręczenie dyplomów.

6/Spotkania Wychowawców z Rodzicami w grupach:

podsumowanie wyników diagnozy pedagogicznej.

7/Indywidualne spotkania Rodziców z Dyrektorem w kancelarii- uwagi i wnioski o działalności placówki

Podczas spotkania Rodzice będą mogli obejrzeć 

Kroniki Przedszkola.

SERDECZNIE ZAPRASZAM NA SPOTKANIE

 

 Jolanta Głowacz

 

Podsumowanie kontroli stanu uzębienia u dzieci

W dniu 20.04.2016r. przeprowadzona została kontrola stanu uzębienia u dzieci przez asystentki z

Centrum Stomatologii Dziecięcej i Ortodoncji  „Dentolandia” w Katowicach.

Spośród przebadanych 55 dzieci tylko 8 dzieci nie ma żadnych ubytków, natomiast 43 dzieci ma minimum 2 zęby do leczenia. U 16 dzieci są wskazania do kontroli zębów. U 13 dzieci wykryto zęby do usunięcia, a 4 ma wadę zgryzu   i wskazania do konsultacji u ortodonty.

                                                                                          Jolanta Błaszczyk

Czytaj więcej...

Copyright © 2018 Przedszkole Samorządowe im. św. Franciszka - patrona ekologów w Balinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.